space space space
space space space
space geostradaspacegeostradaspacegeostradaspacegeostradaspacegeostradageostrada space
space space space
space
Jesteś na stronie:   space Strona główna
space space space
space space Strona główna
space space space
space space Zakres badań
space space space
space space Wykaz sprzętu
space space space
space space Zrealizowane prace
space space space
space space Referencje
space space space
space space Kontakt
space space space
space space Biofiltry
space

Laboratorium specjalizuje się w kontroli jakości wykonania wszystkich asortymentów robót ziemnych i konstrukcji drogowych, stabilizacji gruntu przy użyciu spoiw hydraulicznych, stabilizacji mechanicznej, nawierzchni betonowych i asfaltowych.
Dysponujemy aparaturą badawczą posiadającą niezbędne świadectwa uwierzytelnienia oraz certyfikaty jakości.

Wykonujemy m.in. :
point Sprawdzanie własności materiałów stosowanych w drogownictwie,
point Opracowywanie dokumentacji i opinii geotechnicznych podłoża gruntowego,
point Badanie terenowe zagęszczenia, nośności w nasypach, wykopach, przekopach po zasypaniu instalacji, poszerzeniach dróg i ulic.

Dysponujemy wykwalifikowaną do wykonywania badań kadrą, posiadającą doświadczenie i aktualną wiedzę techniczną.

Zapraszam
Tomasz Lisiecki

space
space space space
space space space
space Projektowanie stron internetowych: www.luczak.pl space