space space space
space space space
space geostradaspacegeostradaspacegeostradaspacegeostradaspacegeostradageostrada space
space space space
space
Jesteś na stronie:   space Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli w będący w posiadaniu firmy.
space space space
space space Strona główna
space space space
space space Zakres badań
space space space
space space Wykaz sprzętu
space space space
space space Zrealizowane prace
space space space
space space Referencje
space space space
space space Kontakt
space space space
space space Biofiltry
space

1. Aparat Proctora - mechaniczny - do badania wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej gruntu/kruszywa.
- Typ: MP-3
- Producent: Zakład Aparatury Naukowej - Kraków.

2. Zestaw cylindrów stalowych do pobierania próbek gruntu w terenie

3. Komplet sit wraz z wstrząsarką do analizy uziarnienia gruntu/kruszywa
- Typ: LPzE - 3e
- Producent: MULTISERW MOREK

4. Aparat VSS z płytą o średnicy 30 cm do badania nośności oraz zagęszczenia gruntu/kruszywa
- Producent: Infratest

5. Płyta dynamiczna ZFG-02-2 do wstępnego określenia wskaźnika zagęszczenia gruntu i stabilizacji
- Producent: Zorn, 1 szt

6. Suszarki laboratoryjne.

7. Wagi laboratoryjne.

8. PH-metr do badania odczynu pH gruntu/kruszywa.

9. Zestaw do badania zagęszczenia metodą cylindra wbijanego.

10. Zestaw do badania zagęszczenia metodą piasku kalibrowanego.

11. Komplet form do wykonywania próbek walcowych O 80 mm - do kontroli wytrzymałości na ściskanie kruszywa stabilizowanego cementem.

12. Komplet form do wykonywania próbek walcowych O 160 mm - do kontroli wytrzymałości na ściskanie chudego betonu drogowego.

13. Komplet form do wykonywania próbek sześciennych 150 x 150 x 150 mm - do kontroli wytrzymałości na ściskanie betonu drogowego.

14. Prasa hydrauliczna P-125 do zgniatania próbek betonu

15. Sonda SD pneumatyczna.

16. Komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem.

space
space space space
space space space
space Projektowanie stron internetowych: www.luczak.pl space